Consultancy

In de afgelopen jaren hebben wij heel veel ervaring op gedaan binnen het sociaal domein. Zowel als manager, bestuurder en consultant aan de kant van de gemeenten maar ook aanbieders. Dit zorgt ervoor dat wij beide werelden kennen en dus ook kan redeneren vanuit een gelijkwaardig niveau.

Innovatie
Als master VOORT facilitator is John gecertificeerd om deze methode binnen een organisatie toe te passen. VOORT gaat uit van de noodzaak tot verandering. Het veranderen om te veranderen heeft geen nut. Juist alleen bij noodzaak en draagvlak vanuit de totale organisatie heeft innovatie een kans.

Consultancy
In de afgelopen periode zijn wij met name betrokken geweest bij strategische en tactische trajecten binnen het sociaal domein (Wmo, jeugd en participatiewet). Sturing, financiering en innovatie waren hierbij de rode draad. Ook hier geldt dat wij redeneren vanuit kansen en mogelijkheden en vooral de insteek hebben om de organisatie aan het denken te zetten, immers de rol van een consultant is om zichzelf op termijn overbodig te maken.

Interim Management
Rode draad in onze rol als interim manager in het begeleiden van veranderprocessen en het implementeren van nieuwe producten of diensten. Samen met de organisatie zorgen wij voor draagvlak en inbedding in de organisatie. Door te redeneren vanuit de mogelijkheden en kansen is de bedreiging van veranderingen veel minder groot.

Coaching
Als NLP master practitioner past John NLP toe bij de coaching van individuen maar ook afdelingen. Door te redeneren vanuit de eigen kracht worden mensen in hun kracht geplaatst en wordt gebruik gemaakt van dingen die iemand al in zich heeft.

Bekijk hier een aantal van onze consultancy projecten.